Elmi tədbirlər

Periferik və invaziv çalışma qrupların illik kliniki hallar müzakirəsi proqramı

02.07.2018

İyun 2018

Çətin keçilən və dəstək tələb edən darlıqlar.  İnvaziv kliniki hallar”

 1. Ülvi Mirzəyev- “Koronar müdaxilələrdə aktiv və passiv dəstək”
 2. Tofiq Sadıxov – Kliniki hal müzakirəsı
 3. Üzeyir Rəhimov – “Tam açılmayan stent”
 4. Vüqar Zamanov –Kliniki hal müzakirəsə
 5. Ülvi Mirzəyev-  “Non-kritik darlıqlara bağlı kəskin miokard infarktı”
 6. Etik komitənin məruzəsi

 

Sentyabr 2018

“Kəskin stent trombozunda müdaxilələr”

1.        Nicat Babayev –Kliniki hal müzakirəsi
2.        Nigar Babazadə -“İntervension kardiologiyanın farmakologiyası”
3.        Elnur İsayev - Kliniki hal müzakirəsi
4.        Etik komitənin məruzəsi 

 

Oktyabr  2018

“Stent restenozunda müdaxilələr”:

 1. Rasim Cəfərov – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Eyvaz Abbasov -  “Transradial giriş zamanı yaranan çətinliklər”
 3. Röyal Hacıməmmədov – Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

Noyabr  2018

“STEMİ-də invaziv müdaxilələr”

 1. Sərdar Abdullai – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Nemət Bəşirov -  “Stemi-də anqioplastika”
 3. Mehman Ağamalıyev – Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

 

Dekabr 2018

“AKŞ sonrası invaziv müdaxilələr”

 1. Ülvi Mirzəyev – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Şahin Xəlilov - AKŞ sonrası xəstələrdə invaziv müdaxilələr
 3. Saleh Hüseynov – Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

 

Yanvar  2019

“Koronar müdaxilələrdə ağırlaşmalar”

 1. Şahin Xəlilov – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Fərid Əliyev – “Koronar müdaxilələrdə ağırlaşmalar”
 3. Səməd Səmədli – Klinik hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

 

Fevral 2019

“Koronar  bifurkasion müdaxilələr”

 1. Samir Mustafayev – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Ziya Səlimov – “Bifurkasion darlıqlara yanaşma”
 3. Muxtar Museyibov – Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

Mart  2019

 

“Kiçik və diffuz xəstəlikli damarlarda invaziv müdaxilələr”

 1. Sevinc Nəcəfova – Kliniki hal müzakirəsi
 2. Elnur İsayev – “Kiçik damar xəstəliyində invaziv yanaşma”
 3. Uzeyir Rəhimov – Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

 

Aprel  2019

“Yaşlı xəstələrdə invaziv müdaxilələr”

 1. Vüsal Əliyev – Kliniki hal müzakirəsi
  1. Cəmil Babayev – “Yaşlı xəstələrdə invaziv müdaxilələrdə diqqət ediləcək xüsuslar”
  2. Abbasəli Abbasəliyev – Kliniki hal müzakirəsi
  3. Etik komitənin məruzəsi

 

May  2019

Naxçıvan kardioloqlarının invaziv kliniki hal müzakirəsi

 1. Nail Mehbalıyev- Kliniki hal müzakirəsi
 2. Abbasəli Abbasəliyev – “Embolizasiya olmuş materialların çıxarılması”
 3. Tofiq Sadıxov- Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi

 

 

İyun  2019

Sol ana koronara müdaxilələr. Kliniki hal müzakirəsi

 1. Fərid Əliyev - Kliniki hal müzakirəsi
 2. Üzeyir Rəhimov – “Sol ana koronar lezyonlarına invaziv yanaşma texnikası”
 3. Qalib İmanov - Kliniki hal müzakirəsi
 4. Etik komitənin məruzəsi