Tədbirlər

Bakı şəhəri 23 may 2014-cü il "Statinlər: son yeniliklər" mövzusunda elmi konfrans

23.05.2014

Məruzəçilər::

  • T.e.n.Dr.Firdovsi İbrahimov
  • T.e.n.Dr.Fərid Əliyev
  • Dr.Fuad Səmədov