Tədbirlər

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti(AKC) Sizi sözügedən Cəmiyyətin

03.04.2018

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti(AKC) Sizi sözügedən Cəmiyyətin "Periferik və serebrovaskulyar xəstəliklər" və "İnvaziv müdaxilə" İşçi Qruplarının birgə aylıq Konfransında iştirak etməyə dəvət edir.

KONFRANSIN PROQRAMI

1. Tarix: 13 aprel 2018

2. Keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 1033, Hyatt Regency Oteli, (Quba zalı).

3. Kofe fasiləsi: 16:00-16:30

4. Saat: 16:30 – 17:00
 
   Mövzu 1:
   - "Kompleks çoxsaylı periferik damar xəstəliklərinə son yanaşma." Məruzəçi:  Dr. Fuad Səmədov.

5.   Saat: 17:00 – 17:30
   
    Mövzu 2:
    - "Gənc hipertensiv xəstələrdə etiologiyanın əsasında aortanın koarktasiyası olması ağlımıza gəlirmi və hipertenziya tam düzələ bilirmi?" Məruzəçi:  Dr. Eyvaz Abbasov.

6. Saat: 17:30 – 18:00

    Mövzu 3:
    - "Koronar şuntlama əməliyyatlarının nəticələri." Məruzəçi: Dr. Ülvi Mirzəyev


7. Saat: 18:00 – 18:30
   
    Mövzu: 4
    - "Yuxu arteriyasının daralmalarına bağlı işemik insultlarda kardioloqların yeri."
Məruzəçi: Dr. Üzeyir Rəhimov

8. Saat: 18:30 – 19:30 - Müzakirələr.
    "Periferik və serebrovaskulyar xəstəliklər" İşçi Qrupun rəhbəri:
    Dr. Üzeyir Rəhimov.
   
    "İnvaziv müdaxilə" İşçi Qrupun rəhbəri:
    Dr. Ülvi Mirzəyev.


Diqqətinizə görə minnətdarıq.
AKCİB-nin ofis meneceri:  Kamil Məmmədov (050)207-09-45