Tədbirlər

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin "Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsurları" və "Qapaq xəstəlikləri" İşçi Qruplarının birgə konfransı.

20.02.2019


29 mart 2019 
Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 1033, HYAAT Regency oteli.

16:00 – 16:30 – Kofe breyk.

16:30 – 16:45 –  Giriş sözü. Prof. Tofiq Cahangirov-AKC-nin Sədri-Azərbaycan.

16:45 – 17:30 – "Korreksiya olunmuş anadangəlmə ürək qüsurlarında gec dövrədə rast gəlinən fəsadlar." Dr. Qalib İmanov-Azərbaycan "Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsurları" İşçi Qrupun Rəhbəri.

17:30 – 18:15 – "Mexanik, Bioprotez və TAVİ qapaqlarda erkən və gec dönəm ağırlaşmaları." Dr. Cəmil Babayev-Azərbaycan. "Qapaq xəstəlikləri" İşçi Qrupun Rəhbəri.

18:15 – 18:45 - "Anadangəlmə ürək qüsurlarının korreksiyası sonrası rast gəlinən aritmiyalar." Dr.İsmayıl Göyüşov - Azərbaycan

18:45 – 19:45 – Müzakirələr. 

Diqqətinizə görə minnətdarıq.

AKC-nin əlaqə nömrəsi: 050 207-09-45