Tədbirlər

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin "İnvaziv Müdaxilə" və "Periferik və serebrovaskulyar xəstəliklər" İşçi Qruplarının birgə konfransı.

13.03.2019

(Azərbaycanın İnvaziv Kardioloqlarının 2-ci Toplantısı).

13 aprel 2019

Bakı şəhəri, K.Səfərəliyev küçəsi 5, Holiday İnn Baku (PortBaku ilə üzbəüz).

9.00 -10.30

I. Kəskin Koronar Sindromda İnvaziv Müalicə Prinsipləri / Interventional treatment in ACS/Sədrlər/Chairpersons/ Tofiq Cahangirov, Gülnaz Dadaşova.

9.00-9.20    İsmayıl Göyüşov

                   STEMI də invaziv müalicə. Fokus-Trombotik lezyonlarda yanaşma prinsipləri.

9.20-9.40    Fuad Səmədov

                   ESC STEMI kliniki tövsiyyələri (ESC guidelines on STEMI).

9.40-10.00   Ülvi Mirzəyev

                    Code STEMI Azerbaijan : Azərbaycanda STEMI şəbəkəsinin keyfiyyət    

                    düzəltmə proqramı (a quality improvement program of STEMI network in    

                    Azerbaijan).

10.00-10.20  Aysel İslamlı

                     NSTEMI-də invaziv müalicə prinsipləri (Interventional treatment during    

                     NSTEMI).

10.20-10.30  Sual-cavab (Discussion).

10.30-10.45  Coffee break.

10.45-13.00

II. Sədrlər/Chairpersons/ Eyvaz Abbasov, Ülvi Mirzəyev

     Case: (BSM). Operatorlar- Oktay Sancaktar, Fərid Əliyev, Üzeyir Rəhimov.

          Şahin Xəlilov

          Bifurkasiya darlıqlarında invaziv müalicədə yeniliklər.

     Case Memorial Bahçelievler Ömer Göktekin

          Bas Scholzel

          LMCA darlıqlarında İnvaziv yanaşma (Interventional treatment of LMCA lesions).

          Teoman Kılıç

          Recorded case : TAVI.

13.00-14.00 Lunch.

 

 

13.00-14.00

III. Symposium Sədrlər/Chairpersons/ Abbasəli Abbasəliyev, Yevgeniy Gelfqart.

          Stefan Hoffmann

          Kiçik damar xəstəliyində invaziv yanaşma prinsipləri (İnterventional treatment   

          principles in small vessel disease).

          Ülvi Mirzəyev

          İvabradin-İnvaziv kardioloqun əlindəki instrument (Ivabradine as a tool for    

          Interventionist).

          Robin Luper

          Prevention of Contrast İnduced Nephropathy. Renal Guard.

14.00-16.00

IV. Sədrlər/Chairpersons/ Cəmil Babayev, Rüfət Zeynalov, Vüqar Zamanov.

       Case ATU Cərrahiyə-Operatorlar: Oktay Sancaktar, Qalib İmanov, Ülvi Mirzəyev.

          Eyvaz Abbasov

          XTO ya anteqrad yanaşma (antegrade approach to CTO lesions).

          Bas Scholzel

          XTO ya retroqrad yanaşma (retrograde approach to CTO lesions).

          Cəmil Babayev

          İnvaziv Kardiologiyada Görüntüləmənin rolu (The Role of İmaging İnterventional   

          Cardiology).

          Ömer Göktekin

          CTO- recorded case.

          Oktay Ergene

          LAA Closure-recorded case.

16.00-16.30Coffee Break.

V. 16.30-18.00

     Sədrlər/Chairpersons/Oktay Sancaktar, Ülvi Mirzəyev, Rəşad Mahmudov, Kamran Musayev.

            16:30-16:50 Fərid Əliyev

            Kardiogen Şokda Revaskulyarizasiya.

            16:50-17:10 Qalib İmanov

            Kardiogen Şokda Mexaniki dəstək.

             17:10-17:30 Üzeyir Rəhimov

             Çox damar xəstəliyində PKM yoxsa AKŞ (Multivessel disease PCI vs CABG)

             Pro PCI.

             17:30-17:50 Mehman Ağamalıyev

             Pro CABG.

             17:50-18:00 Sual-Cavab (Discussion).

18.00-18.15 Coffee Break

18.15-19.15

VI. Sədrlər/Chairpersons/Firdovsi İbrahimov, Oktay Musayev, Tofiq Sadıqov.

                Ən maraqlı fəsad klinik hal müsabiqəsi (best complication case award).

Təşkilat Komitəsi/ Organizational Committee/

Tofig Cahangirov

Ülvi Mirzəyev

Üzeyir Rəhimov

Fərid Əliyev

Qalib İmanov

Cəmil Babayev


Diqqətinizə görə minnətdarıq.
AKC-nin əlaqə nömrəsi: 050 207-09-45