Tədbirlər

Hörmətli Həmkarlar! Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC) təşkil etdiyi Exokardioqrafiya kurs iştirakçılarına aşağıdakı məlumatları bildirir.

09.04.2019

KURSUN PROQRAMI

  1. Kurs başlanır: 2019-cu il aprelin sonu.
  2. Keçiriləcək məkan: Bakı Sağlamlıq Mərkəzi (BSM), Azadlıq pr.112.
  3. Günlər: I-IV
  4. Saat: 17:00 – 18:30


MÖVZULAR

1

Ultrasəsin fiziki əsasları. Exo cihazını yaxından tanıma. Artifaktlar

2

Ətraflı transtorakal exokardioqrafiya müayinəsi necə aparılmalıdır

3

M-mod exokardioqrafiya. Doppler exokardioqrafiya

4

Sol mədəciyin diastolik funksiyasının dəyərləndirilməsi

5

Sol mədəciyin sistolik funksiyasının dəyərləndirilməsi. Ürək çatışmazlığında exokardioqrafiya

6

Ürəyin işemik xəstəliyi. Stress exokardioqrafiya

7

Pulmonar hipertenziya. Sağ mədəciyin exokardioqrafik dəyərləndirilməsi

8

Aortal qapağın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi

9

Perikard xəstəliklərinin dəyərləndirilməsi

10

Mitral qapağın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi

11

Hipertrofik kardiomiopatiya zamanı exokardioqrafiya

12

Sistemik emboliya zamanı exokardioqrafik dəyərləndirmə.
İnfeksion endokarditin exokardioqrafik dəyərləndirilməsi.

13

Sadə anadangəlmə ürək qüsurları - ExoKQ-nin rolu

14

Torakal aortanın exokardioqrafik dəyərləndirilməsi. Ürək şişləri

15

Transezofagial exokardioqrafiya

16

Təcili vəziyyətlərdə exokardioqrafiya

 Məruzəçilər:

  1. Dr. Fuad Səmədov    - Rəhbər və məruzəçi.
  2. Dr. Fərid Əliyev        - Məruzəçi.
  3. Dr. Nigar Babazadə  - Məruzəçi.


Qeyd:1. Kursun müdavimlərinə sertifikat və prezentasiyalar isə elektron 
versiyada veriləcəkdır.Diqqətinizə görə minnətdarıq.

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti 

Əlaqə nömrəsi
050 207-09-45