Tədbirlər

Hörmətli Həmkarlar! Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC) Sizi sözügedən Cəmiyyətin Cəlilabad şəhərində keçiriləcək Regional Konfransında iştitak etməyə dəvət edir.

22.04.2019

KONFRANSIN PROQRAMI

1.Tarix:19 may 2019

2.Keçiriləcək ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev Mərkəzi.

3. Saat: 9:00-10:00-Transferə hazırlıq (ET Kardiologiya İnstitutu).

4. Saat: 10:00-12:30-Transfer (Bakı-Cəlilabad).

5. Saat: 13:00-14:00- Kofe fasiləsi.

6. Saat: 14:00-14:10- Giriş sözü. Prof.Tofiq Cahangirov- AKC-nin Sədri.


7.Saat: 14:10-14:40
Mövzu 1:
"
Arterial Hipertenziya.Klassifikasiya və müalicəyə fərqli baxış." - Dr. Elnur Azadxanov.


8. Saat:14:40-15:10
Mövzu 2:
"
Kəskin Koronar Sindrom. Medikal və İnvaziv müalicə." - T.ü.f.d. Dr. Firdovsi İbrahimov.


9. Saat:15:10-15:40
Mövzu 3:
"Hipolipidemik müalicənin təhlükəsizliyi." Prof. Dr. İsax Mustafayev.


10. Saat:15:40-16:00
Mövzu 4:
"
Helicobakter pylori aterosklezorun və restenozun risk amilidirmi?” Dr. Samirə Hacıyeva.


11. Saat:16:00-17:00 – Müzakirələr.

12.Saat:17:00-20:00 – Qala yeməyi.

13.Saat:20:00-22:30 – Transfer (Cəlilabad-Bakı).


Diqqətinizə görə minnətdarıq.
AKC-nin əlaqə nömrəsi: 050 207-09-45