Tədbirlər

AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ VIII MİLLİ KONQRESİNİN ELMİ PROQRAMI

16.11.2201

Mündəricat

  • Önsöz
  • KonqresinTəşkilatKomitəsi
  • Konqresin ElmKomitəsi
  • KlinikHallarıDəyərləndirənMünsiflərHeyəti
  • AbstraktlarıDəyərləndilməKomitəsi
  • Qonaqiştirakçılar
  • Ümumiməlumat
  • ElmiProqram

29 noyabrproqramı

30 noyabrproqramı

01 dekabrproqramı

  • MəruzəçilərvəSədrlər
  • SatellitSimpoziumlar

  

Önsöz

Əziz Həmkarlar! 

Fəxr hissi ilə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin növbəti illik VIII Milli Konqresinin 29 noyabr – 01 dekabr 2019-cu il tarixində Bakı şəhərində, möhtəşəm Bakı Konqres Mərkəzində keçirilməsi qərara alınmışdır.

Sizi Təşkilat Komitəsi adından Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin doğma Vətənimizin paytaxtı Bakı şəhərində baş tutacaq VIII Milli Konqresinə dəvət etməkdən qürur duyuram.

Yaxın tarixə ekskurs edərək yada salmaq istərdim ki, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti 19 mart 2009-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmaqla əsaslı hüquqi status qazanmış və bundan cəmi 2 il sonra, 30 avqust 2011-ci il tarixdə onun İdarə Heyəti üzvlərinin məqsədyönlü fəaliyyəti, gərgin əməyi və səyi nəticəsində böyük uğurla Avropa Kardiologiya ailəsinin sayca 54-cü həqiqi üzvü seçilmişdir.

Azərbaycan KardiologiyaCəmiyyətiümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan qeyri-hökumət təşkilatıdır və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə edir. Birliyin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında ürək-damar xəstəliklərinin (ÜDX) profilaktikasını, diaqnostikasını və müalicəsini dünya səviyyəsinə çatdırılmasına kömək etmək, kardioloqların bu sahədə biliklərini artırmaq və dünya kardiologiya elminin nailiyyətlərini Azərbaycanda təbliğ etmək, Azərbaycanda ürək-damar xəstəliklərinin yayılması səbəbini öyrənmək, kardioloqlann peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq, Azərbaycan kardioloqları ilə Avropa və digər ölkələrin kardioloqları arasında əməkdaşlığın inkişafına kömək etməkdir.

Hamımıza yaxşı məlumdur ki, qarşıya qoyulmuş mühüm vəzifələrin bir tərəfdən yüksək effektivliklə həyata keçirilməsi, digər tərəfdən isə tibb elminin son inkişaf nailiyyətlərinin təhlilinə və aparılan müzakirələrin geniş auditoriyaya çatdırılmasına daim böyük ehtiyac duyulur. Hal-hazırda yaşadığımız XXI əsrdə bütün dünyada böyük problemə çevirilən ÜDX-dən milyonlarla insan əziyyət çəkir.

Sizi ÜDX-nin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinə dair yeni məlumatların təqdim ediləcəyi VII Milli Konqresdə böyük məmnuniyyətlə gözləyirik. Elmi Proqram aktual mövzuları, o cümlədən ÜDX-nin epidemiologiyası, proqnozu, ÜİX kəskinləşmələri, ürək çatışmazlığı, ritm və keçiricilik pozulmaları, hipertenziya,  komorbid hallar və sair problemlərin həllinə dair yenilikləri, eləcə də invaziv kardiologiyanın nailiyyətlərini  özündə cəmləşdirir.

Keçən illərdən fərqli olaraq bu ilAzərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin Ürək Çatışmazlığl  Assosiasiyası (ESC/HFA ): Rusiya Kardiologiya Cəmiyyəti; Türkiyə Kardioloji Dərnəyi ilə birlikdə ortaq Sessiyalar keçirəcək. Konqresdə həmçinin Türkiyə və Rusiya ilə yanaşı Avropanin digər ölkələrindən, Orta Asiyadan, Balkan ölkələrindən spikerlər, qonaqlar iştirak edəcəklər.

İlk gün gənc kardioloqlar üçün ürəyin anatomiya kursu, təkmilelektrokardioqrafiya (EKQ) kursu, qapaq xəstəlikləri kursu təşkil ediləcək. Yeniliklərdən biri də orta tibb personalınin sessiyasının təşkilidir.

Konfrans üçün göndərilən tezislər müvafiq Komitə tərəfindən təsdiqləndikdən sonra tezis materialları kimi dərc olunacaq.

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Bakıda baş tutacaq VIII Milli Konqresində sizin iştirakınızı səmimi qəlbdən arzulayıram və bütün iştirakçılara uğurlar diləyirəm.

 

Hörmətlə,

Prof. Tofiq Cahangirov

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Sədri

 

 

Konqresin Təşkilat Komitəsi: 

Tofiq Cahangirov

Firdovsi İbrahimov

Fərid Əliyev

Üzeyir Rəhimov

Qalib İmanov

ZaurMusayev

AzərMəlikov

Ruslan Nəcəfov

AbbasəliAbbasəliyev

PərvizNiftiyev

NigarBabayeva

ElnurIsayev

ZaurQasımov

 

KonqresinElmKomitəsi:

TofiqCahangirov (Sədr)

FaiqQuliyev

Firdovsiİbrahimov

FəridƏliyev

İsax Mustafayev

Elman Ələkbərov

Gülnaz Dadaşova

Kamran Musayev

Rəşad Mahmudov

YusifNağıyev

Adil Baxşəliyev

VəsadətƏzizov

Rufulla Abdullayev

Rafael Daşdəmirov

İsfəndiyarƏləkbərov

Ariz Xəlilov

İbrahim İsayev

Zaur Musayev

Ruslan Nəcəfov

Elnur Isayev

Yasmin Rüstəmova

Fuad Səmədov

  

Klinik Halların Dəyərləndirmə Komitəsi:

İsax Mustafayev

Anar Əmrah

Rəhimə Qabulova

Ülvi Mirzəyev

Azər Məlikov

Qalib İmanov

Oqtay Musayev

Fuad Səmədov

Tofiq Sadıxov

Elnur Isayev

Şahin Xəlilov

 

 

Klinik Halları Dəyərləndirən Münsiflər Heyəti: 

Tofiq Cahangirov

Firdovsi İbrahimov

Fərid Əliyev

Üzeyir Rəhimov

Yasmin Rüstəmova

 

Abstraktları Dəyərləndirmə Komitəsi:

Azər Məlikov

Kəmalə Zahidova

Samir Mehtiyev

Sona Qəhrəmanova

Elnur İsayev

Qalib İmanov

Eldəniz Əliyev

Rasim Cəfərov

Təranə Cavadova

Oqtay Musayev

Rüfət Zeynalov

  

Qonaq iştirakçılar

Yuri Belenkov              Rusiya Kardiologiya Cəmiyyətinin Vitse-Prezidenti/ İ.M.Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universiteti-kafedra müdiri

Mustafa Kemal Erol    TürkiyəKardiolojiDərnəyininPrezidenti / Istanbul, Kolan International Hospital- kardiologiya

Yuri Lopatin                Avropa Ürək Çatışmazlığı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Milli Assosiasiyalar üzrə koordinator/Rusiya,Volqoqrad Tibb Universiteti

Meral KayıkçıoğluAvropa Familial (ailəvi) Hiperxolesterolemiya Dərnəyinin Prezidenti / Türkiyə, İzmir, Ege Universiteti-Tibb Fakultəsi-Kardioloji Bölüm

Vedat Aytekin              Türkiyə Kardioloji Dərnəyinin gələcək Prezidenti / İstanbul Amerikan Hospital və Koç UniversitetiHospitalı – Kardioloji Bölümün rəhbəri

Gani Bajraktari           Kosovo Kardioloji Dərnəyinin Prezidenti / Priştin Universiteti- Tibb Fakultəsi

Serap Erdine                Türkiyə Hipertenziya və Ateroskleroz Dərnəyinin Prezidenti

Erkin Mirrahimov       Qırğızıstan Kardioloji Cəmiyyətinin Prezidenti, Qırğızıstan Dövlət Tibb Akademiyası, kafedra müdiri

Zviad Kipiani               Gürcüstan Kardioloji Dərnəyinin Prezidenti / Tbilisi “New Hospitals” – kardioloji şöbənin rəhbəri

Mehdi Zoghi                Türkiyə Kardiovaskulyar Akademiya Cəmiyyəti-  Məsul Katib / İzmir, Ege Universiteti,Kardiologiya

Mehman Mamedov      RusiyaKardioProqressFondununVitse-Prezidenti/Moskva, Tibbi-ProfilaktikaMərkəzi

İqorFominRusiya Ürək Çatışmazlığı üzrə mütəxəssislər Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin katibi/ Nijni-Novqorod Dövlət Tibb Akademiyası, Daxili XəstəliklərKafedrası

Hakan Altay                Türkiyə Kardioloji Dərnəyinin “Ürək Çatışmazlığı” İşçi Qrupunun Rəhbəri / ESC/HFA Milli ÜÇ Komitəsinin üzvü/ Başkent Universiteti, İstanbul xəstəxanası

Teoman Kılıc                Turkiyə, Kocaeli Universiteti Tibb Fakultəsi Xəstəxanası- kardioloq

Aytən Səfərova             Rusiya, Moskva- Xalqlar Dostluğu Universiteti- dosent

İlqar Tahiroglu            İsrail, Hadassah Medical school- invaziv kardioloq

Natiq Həsənov              Almaniya, İdar-Obeshtayn şəhər Klinikası – kardiologiya və pulmonologiya şöbəsinin müdiri

Natalya Xabarova       Rusiya, İ.M.Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universiteti- hospital terapiya kafedrası

 

 

Ümumi məlumat

Konqresin keçiriləcək yeri

Bakı Konqres Mərkəzi

Davamlı Tibb Təhsili (DTT) balı

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin 8-ci Milli Konqresi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən DTT balla qiymətləndiriləcəkdir.

Konqresindili

Konqresindili- Azərbaycandilidir.

İngilisdilliprezentasiyalartərcüməolunacaq.

ElmiProqram

29.11.2019

 

Qeydiyyat

Stendlərinqurulması

Kurslar

 

09.00–17.00 Ürəyinanatomiyakursu (heyvanürəklərinindiseksiyasıilə)

Yer: MərkəziKlinikiXəstəxana (Kamran Musayev, RamilƏliyev)

 

09.00-17.00TəkmilləşmişElektrokardioqrafiya (EKQ) kursu

Yer: Elmi -TədqiqatKardiologiyaİnstitutu

Təlimçilər:Ruslan Nəcəfov,Ayselİslamlı, AytənHacılı, Elnurİsayev, GünayRəhimova, İsmayılGöyüşov, OktayMusayev

KursKoordinatoru:Ruslan Nəcəfov

 

09.00–09.15                   Qeydiyyat

09.15–09.30                   Açılış

09.30–10.00                   Elektrokardioqrafiyanın əsasları - Ruslan Nəcəfov

10.00–10.30                   EKQ-də P dalğası - Elnur İsayev

10.30–11.00                   ST seqment yüksəlməsi olan EKQ - İsmayıl Göyüşov

11.00-11.30                   Çay fasiləsi

11.30–12.00                   Aksesuar yol tədqiqi - Aytən Hacılı

12.00–12.30                   VT ayırımı alqoritmi-Günay Rəhimova

12.30–13.00                   Kardiostimulatorlu xəstələrdə EKQ -İsmayıl Göyüşov

13.00–13.30                   Metabolik dəyişikliklərdə EKQ - Elnur İsayev

13.30-14.30                    Fasilə

14.30–15.00                   Transplant ürəkdə EKQ - Oktay Musayev

15.00–15.30                   Genetik xəsrəliklərdə EKQ-Aysel İslamlı

15.30–16.00                   Non-kardiyak xəstəliklərdə EKQ-Günay Rəhimova

16.00-17:00                    Sertifikatların verilməsi və bağlanış

 

09.00-17.30Qapaq xəstəlikləri kursu

Yer: Bakı Sağlamlıq Mərkəzi

Təlimçilər: Fuad Səmədov, Fərid Əliyev, Nigar Babazadə,Murad Qubadov, Seymur Musayev

Kurs Koordinatoru:  Fuad Səmədov

 

09.00-09.15                    Qeydiyyat

09.15-09.30                    Açılış

09.30-10.30         Mitral çatışmazlıq - klinik hallar üzərində interaktiv müzakirə

 

10.30-11.30                    Mitral stenoz - klinik hallar üzərində interaktiv müzakirə

11.30-12.00                    Çay fasiləsi

12.00-13.00                    Aortal stenoz - klinik hallar üzərində interaktiv müzakirə

13.00-14.00         Aortal çatışmazlıq - klinik hallar üzərində interaktiv müzakirə

14.00-15.00                    Fasilə

15.00-16.00         İnfeksion endokardit - klinik hallar üzərində interaktiv müzakirə

16.00-17.00         Protez qapaqlı xəstələrə yanaşma - klinik hallar üzərindəinteraktiv müzakirə

17.00–17.30                   Sertifikatların verilməsi və bağlanış

 

30.11.2019

09:00 – 18:00  Qeydiyyat

 

I. Koronar arteriya xəstəliyi

Sədrlər: Faiq Quliyev,Adil Baxşəliyev,Təvəkgül Yusifov,Şahin Xəlilov

09.00–09.15        ST elevasiyalı miokard infarktında (STEMİ) ilkin müalicə taktikası - Saleh Hüseynov

09.15–09.30        Kəskin koronar sindrom sonrası dual antiplatelet terapiya (DAPT) 1 ildən artıq davam etsinmi? – PRO -Natiq Həsənov

09.30–09.45        Kəskin koronar sindrom sonrası dual antiplatelet terapiya (DAPT) 1 ildən artıq davam etsinmi? – CONTRA - Oqtay Musayev

09.45–10.00         Aspirin - hardayiq? Hara gedirik? - Şəhanə Ələsgərli

10.00–10.15         Miokardial revaskulyarizasiyaya dair rəhbər tövsiyyələrin 

                               rutin klinik praktikada tətbiqi – Qani Bayraktari

 

10.15–10.30         Çay Fasiləsi

 

II.Arterial Hipertenziya

Sədrlər:Tofiq Cahangirov,Mustafa Kemal Erol, Elman Ələkbərov, Zaur Musayev

10.30-10.45                   Ağ xalat sindromu -Pərviz Niftiyev

10.45-11.00         Arterial hipertenziyada ideal renal denervasiya xəstəsi necə olmalıdır? - Ülvi Mirzəyev

11.00–11.15        Xroniki böyrək xəstəliyi (XBX) olan xəstələrdə arterial hipertenziyanın idarə olunması - Barat Yusubov 

11.15–11.30        Ürəyin işemik xəstəliyi və arterial hipertenziya xəstələrində fiksəolunmuş kombinasiyalı preparatların yeri –YuriLopatin

11.30–11.40         Müzakirə 

 

III. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti + Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin Ürək Çatışmazlığl  Assosiasiyasının (AKC/HFA) ortaq Sessiyası

Sədrlər: Yuri Belenkov, Vedat Aytekin, Yusif Nağıyev, Fərid Əliyev

11.45–12.00        HFpEF: diaqnostika və müalicədə yeniliklər - Tofiq Cahangirov

12.00–12.15         PARAGON HF tədqiqatının nəticələri - Gülnaz Dadaşova

12.15–12.30        HFpEF və HFrEF xəstələrdə pulmonar hipertenziya və sağ ürək çatışmazlığı - Yuri Lopatin

12.30–12.45        Ürək çatışmazlığı və 2-ci tip şəkərli diabeti olan xəstələrin menecementi - Hakan Altay

12.45–13.00         Ürək çatışmazlığında revaskulyarizasiyaya doğru yol -

Rəşad Mahmudov

 

13.00–14.00         Nahar fasiləsi

 

14.00–15.00         AÇILIŞ

 

IV. Aritmiya

Sədrlər: Rufulla Abdullayev, Ariz Xəlilov, Üzeyir Rəhimov, Murad Baxşıyev

15.00–15.15                  Atrial fibrillyaisya (AF) xəstəlikdir - İsmayıl Göyüşov

15.15–15.30                  Atrial fibrillyaisya (AF) nəticədi - Fərid Əliyev

15.30–15.45        Ürək Yaddaşı: ürək və beyin eyni şeyləri xatırlayırmı? - Mehdi Zoghi

15.45–16.00         Dar QRS kompleksli aritmiyaların müalicəsində yeniliklər -

Elnur Azadxanov

16.00–16.10                  Müzakirə

 

16.10–16.30         Çay fasiləsi

 

V. TAVİ Sessiyası

Sədrlər: Kamran Musayev, Rəşad Mahmudov, Fuad Abdullayev, Anar Əmrah 

16.30–16.45                  TAVİ göstərişlərində nə dəyişdi? -Aysel İslamlı

16.45–17.00                  Klinik hal əsasında TAVİ təqdimatı - Üzeyir Rəhimov

17.00-17.15          TAVİ-də cihaz seçimini necə edək? - Teoman Kılıc

17.15–17.30         TAVİ ağırlaşmalarının sonu necə olur? - İlqar Tahiroğlu

17.30–17.45         Müzakirə

 

 

01.12.2019

Gün 2

Zal 1

VI. Qarışıq

Sədrlər:  Nazim Abdullayev, Kəmalə Zahidova, Zviad Kipiani,Gülməmməd Hacıyev, Firuz Ibrahimov

09.00–09.15                  Peripartum Kardiomiopatiyası - Rasim Cəfərov

09.15–09.30        Dilatasion kardiomiopatiyanın müalicə oluna bilən səbəbi: D Vitamini defisiti - Sona Qəhrəmanova

09.30–09.45        İşemiyanın invaziv yolla dəyərləndirilməsi – (OCT, İVUS, FFR) - Abbasəli Abbasəliyev

09.45–10.00        İşemiyanın qeyri- invaziv yolla dəyərləndirilməsi - (stress-exokardioqrafiya MRT, KT angioqrafiya) - Cəmil Babayev

10.00–10.15        Yeni rəhbər tövsiyyələri işığında arterial hipertenziyanın müalicəsi - Serap Erdine

 

10.15  –10.30        Çay fasiləsi

 

VII. Mitraq qapaq sessiyası

Sədrlər: Fazil Abbasov,Rəşad Mahmudov,Mirəli Məcidov, Vüqar Qapaqov

10.30–10.45         İkincili mitral çatışmazlığına yanaşma - Fuad Səmədov

10.45–11.00        AKŞ-ya gedən xəstələrdə orta mitral çatışmazlığına yanaşma - Qalib İmanov 

11.00–11.15                  Kombinə qapaq qüsurlarına yanaşma - Mehman Ağamalıyev

11.15–11.30                  Mitral qapaq təmiri - Kamran Musayev

11.30-11.40                   Müzakirə

 

VIII. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti+ Rusiya Kardiologiya Cəmiyyətinin ortaq Sessiyası

Sədrlər: Gülnaz Dadaşova,İsfəndiyar Ələkbərov,Yevqeni Qelfqat,Ruslan Nəcəfov

11.45–12.00        Kardioonkologiya: Kimyaterapiyanın kardiotoksikliyinin təyinində görüntüləmə texnologiyaların rolu - Yuri Belenkov

12.00–12.15        Ailəvi hiperxolesterinemiyada müalicə strategiyası - Mehman Mamedov

12.15–12.30        Ürək Çatışmazlığının müalicəsində yeni era - Yasmin Rüstəmova

12.30–12.45        J dalgası sindromu və ya erkən repolyarizasiya sindromu–Günay Rəhimova

12.45–13.00         Müzakirə

 

13.00–14.00 Nahar fasiləsi

IX.   Qarışıq

Sədrlər:İsax Mustafayev, Fazil Abbasov,Rafiq Yusifli,Rəhimə Qabulova,Vüqar Abbasov

 

14.00-14.15         Ürəyin işemik xəstəliyi  və  2-ci tip Şəkərli Diabeti olan xəstəyə arterial hipertenziya müalicəsi hədəfləri nədir? - Təranə Cavadova

14.15–14.30        Xroniki ürək çatışmazlığında ağciyərlərin ultrasəs müayinəsinin tətbiqi (diaqnostika, proqnoz, müalicənin korreksiyası) - Aytən Səfərova

14.30–14.45         Xroniki Ürək çatışmazlığı və anemiya - Kəmalə Zahidova

14.45–15.00         Koronar angioplastika və şuntlanmadan daha irəlisi varmı?

- Rüfət Zeynalov

15.00–15.15        Terminal ürək çatışmazlığında Mexanik Sirkulyator Dəstəyin yeri -Ramil Əliyev

 

15.15–15.30         Çay fasiləsi

 

X. Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin Yeni Klinik Rəhbər Tövsiyələri-ESC 2019

Sədrlər: Vəsadət Əzizov, Erkin Mirrahimov,Rafael Daşdəmirov,Natiq Həsənov,Rza Səmədov

 

15.30–15.45        ESC 2019- Kəskin pulmonar emboliya - Firdovsi İbrahimov

15.45–16.00        ESC 2019 – Dislipidemiya–Azər Məlikov

16.00–16.15        ESC 2019 - Diabet, Prediabet və Kardiovaskulyar Xəstəliklər - Samir Mehdiyev

16.15–16.30        ESC 2019 -Supraventrikulyar taxikardiya- Aytən Hacılı

16.30–16.45        ESC 2019 yenilikləri: Xronik koronar sindrom - İsax Mustafayev

16.45–17.00        Müzakirə

 

 

Gün 2 (01.12.2019)

Zal 2

 

Qarışıq: Gənc kardioloqlar sessiyası

Sədrlər: Elnur İsayev, Fuad Səmədov, Tofiq Sadıqov, Vüsalə Rəhimli

09.00–09.10        COMPASS tədqiqatının gələcəyi. Qanama hər zaman pisdirmi? - Mehriban İsgəndər

09.10–09.20                  COMPLETE tədqiqatı - Sara Bayramzadə

09.20–09.30        PURE tədqiqatından sonra ideal kardiovaskulyar pəhriz necə olmalıdır? - Şəfa Şahbazova

09.30–09.40        Dərman-örtüklü stent implantasiyasından 1 ay sonra tək Tikaqrelor istifadəsi dual antiplateletterapiya ilə müqayisədə  - “Global leaders” Sub-tədqiqatı - Günel Musayeva

09.40–09.50        Dilatasion kardiomiopatiyada görüntüləmə üsullarının rolu - Mehriban İsgəndərova

 

 

SatellitSimpoziumlar 

09.50–10.30         Gen-İlaç - Satellit Simpozium-1

Sədrlər: Elman Ələkbərov, Qalib İmanov, Saleh Hüseynov

Dispidemiyanın idarə olunması - illər ərzində nə dəyişdi? - Meral Kayıkcıoğlu

 

10.10–10.30         Çay fasiləsi

 

10.30–13.00         Novartis - Satellit Simpozium -2

Sədrlər:  İsax Mustafayev, Yasmin Rüstəmova

Xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrin müalicəsinin aparılmasında müasir yanaşmalar. Sakubitril/Valsartanın XÜÇ müalicəsində yeri - İqor Fomin

Ürək çatışmazlığının tövsiyələrə uyğun müalicəsi: kliniki halların analizi - Elnur İsayev

 

13.00 – 14.00       Nahar fasiləsi

 

Klinik Hal Yarışması

Əli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş gənc kardioloqlar arasında klinik hal yarışması:

Münsiflər heyəti: Tofiq Cahangirov, Firdovsi İbrahimov, Yasmin Rüstəmova, Fərid Əliyev, Üzeyir Rəhimov

14.00–14.10         Klinik hal 1

14.10–14.20         Klinik hal 2

14.20–14.30         Klinik hal 3

14.30–14.40         Klinik hal 4

14.40–14.50         Klinik hal 5

14.50–15.00         İştirakçılararasındayüksəkbaltoplamışqalibinelanı

 

15.10–15.30         Çay fasiləsi 

 

Orta Tibb PersonalıninSessiyası

Sədrlər: Fəridə Qaloyeva, Məhbubə Vəliyeva

15.30–15.45        Angioqrafik laboratoriyada texnikin rolu – Oleq Məmmədov-Baku Medical Plaza

15.45–16.00        İdeal ürək çatışmazlığı barəsində tibb bacısı nəyi bilməlidir? – İlahə Novruzova -SOS Klinika

16.00–16.15        İnvaziv müdaxiləsonrası xəstənin kontrolu – Nazmirə Bəhrəmova - ATU TCK

16.15–16.30        Sterilizasiya və infeksiya kontrolu -Gülnarə Qəhrəmanova-Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası

16.30–16.45         Müzakirə

 

 

17.00-17.30 Baglanış

 

Məruzəçilər və Sədrlər

A

Abbasəli Abbasəliyev

Adil Baxşəliyev

Anar Əmrah

Ariz Xəlilov

Aytən Hacılı

Aytən Səfərova

Aysel İslamlı

Azər Məlikov

B

Barat Yusubov

Begenç Annayev

C

Cəmil Babayev

E

Erkin Mirraximov

Eldəniz Əliyev

Elman Ələkbərov 

Elnur Azadxanov

Elnur İsayev

Elşən Rzayev

Eyvaz  Abbasov

F

Faiq Quliyev

Fazil Abasov

Fəridə Qaloyeva

Firdovsi İbrahimov

Fərid Əliyev

Firuz İbrahimov

Fuad Abdullayev

Fuad Səmədov

G

Gülnaz Dadaşova

Gülməmməd Hacıyev

Gülnarə Qəhrəmanova

Gülşən Süleymanova

Günel Musayeva

Günay Rəhimova

H

Hakan Altay

İ

İbrahim İsayev

İlahə Novruzova

İlqar Tahiroğlu

İsax Mustafayev

İsfəndiyar Ələkbərov

İsfəndiyar İsmayılov

İsmayıl Göyüşov

K

Kamran Musayev

Kəmalə Zahidova

L

Leyla Hümbətova

M

Mehman Məmmədov

Mehman Ağamalıyev

Mehdi Zoghi

Mehriban İsgəndər

Mehriban İsgəndərova

Məhbubə Vəliyeva

Mirəli Məcidov

Murad Qubadov

Murad Baxşıyev

Mustafa Kemal Erol

N

Natiq Həsənov

Nazim Abdullayev

Nazmirə Bəhrəmova

Nigar Babazadə

O

Oleq Məmmədov

Oqtay Musayev

P

Pərviz Niftiyev

Q

Qani Bayraktari  

Qalib İmanov

R

Rafael Daşdəmirov

Rafiq Yusifli

Ramil Əliyev

Rasim Cəfərov

Rza Səmədov

Rəşad Mahmudov

Rəhimə Qabulova

Rufulla  Abdullayev

Rüfət Zeynalov

Ruslan Nəcəfov

S

Saleh Hüseynov 

Samir Mehdiyev

Sara Bayramzadə

Seymur Musayev

Serap Erdene

Sona Qəhrəmanova

Ş

Şahin Xəlilov

Şəhanə Ələsgərli

Şəfa Şahbazova

Şəfəq Nəzirova

T

Tahir Əhmədov

Teoman Kılıc

Tofiq Cahangirov

Tofiq Sadıqov

Təvəkgül Yusifov

Təranə Cavadova

Ü

Ülvi Mirzəyev

Üzeyir Rəhimov 

V

Vedat Aytekin

Vəsadət Əzizov

Vüqar Abbasov

Vüqar Qapaqov

Vüsalə Rəhimli

Y

Yasmin Rüstəmova

Yevgeni Qelfqat

Yuri Belenkov

Yuri Lopatin

Yusif Nağıyev

Z

Zaur Musayev

Zviad Kipiani

 

Satellit Simpoziumlar: Sədrlər və Məruzəçilər

E

Elman Ələkbərov

Elnur İsayev

M

Meral Kayıkçıoğlu

Q

Qalib İmanov

İ

İsax Mustafayev

İqor Fomin

Y

Yasmin Rüstəmova

 

Qeydlər