Tədbirlər

AKC -nin sədrliyine namizədlər

20.11.2019

 

Prof. İsax Mustafayev ,

T.e.n. Dr. Üzeyir Rəhimov