Tədbirlər

AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİ IX MİLLİ KONQRESİNİNELMİ PROQRAMI 19-20 dekabr 2020

01.12.2020

Mündəricat

  • Ön söz
  • KonqresinTəşkilat Komitəsi
  • Konqresin Elmi Komitəsi
  • Klinik Halları Dəyərləndirən Münsiflər Heyəti

 

  • Abstraktları Dəyərləndilmə Komitəsi
  • Qonaq iştirakçılar
  • Ümumi məlumat
  • Elmi Proqram

I gun  proqramı

II gun proqramı

  • Məruzəçilər və Sədrlər

 

Ön söz

Əziz dostlar, həmkarlar, xanımlar və cənablar!

Sizi, növbəti 9-cu Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin konqresi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hər birinizə can sağlığı, xöşbəxtlik və əminamanlıq arzulayıram.

Ötən bir ildə Azərbaycan xalqı tarixmizə qızıl həriflərlə yazılan çox çətin və şərəfli günlər yaşadı. Şanlı Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan, ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının dəmir yumruq kimi birliyi sayəsində biri-birinin ardınca 30 ildən çox işğal olunmuş ərazilərimizi erməni faşistlərindən azad etdi və onları kapitulyasiya olmağa məcbur etdi və beləliklə, Azərbaycan xalqının qürurunu, torpaqlarımızın bütövlüyünü bərpa etdi. Bu, Azərbaycanın çoxsaylı qəhrəman oğullarının qanı və canı bahasına əldə olundu. Bu qürurlu günləri bizə yaşadan qəhrəman şəhid oğullarımızın tanrıdan nur içində yatmasını diləyib, yaralılarımıza tezliklə sağalıb evlərinə qayıtmasını arzulayıram. Şəhid  ailələri, anaları və ataları qarşısında baş əyirik.

Biz, eyni zamanda, ikinci gizli düşmənlə də mübarizə aparırıq. Və bu, hər iki cəbhədə Azərbaycan həkimləri, o cümlədən kardioloqları böyük qəhrəmanlıqla mübarizə aparmışdır və aparır. Hər iki cəbhədə şəhid olan həkimlərimiz var, onlara tanrıdan rəhmət diləyirik.

Bu konqresdə kardiologiyanın ayrı-ayrı sahələrində əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında ölkənin aparıcı kardioloqları tərəfindən məruzələr oxunacaq, o cümlədən Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin sonuncu 4 klinik rəhbər tövsiyələri ayrı-ayrı toplantılarda aparıcı mütəxəssislər tərəfindən detallı müzakirə olunacaqdır. Bir toplantıda gənc alim-kardioloqların diaqnostik cəhətdən mürəkkəb və ya nadir klinik halların yarışı olacaq və qalib müəyyənləşdiriləcək.

Bu konqresdə bir yenilik kimi Azərbaycan kardioloq alimlərin apardıqları elmi tədqiqatıarın nəticələri işıqlandırılacaqdır.

Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan!

Eşq olsun Azərbaycan xalqına və ordusuna! Qarabaq Azərbaycandır!

Prof. Isax Mustafayev

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Sədri

Konqresin Təşkilat Komitəsi:

 

Isax Mustafayev

Rəhimə Qabulova

Yasmin Rüstəmova

Üzeyir Rəhimov

ZaurMusayev

AzərMəlikov

Ruslan Nəcəfov

Elnurİsayev

 

Konqresin Elmi Komitəsi:

İsax Mustafayev (Sədr)

Vəsadət Əzizov

Tofiq Cahangirov

Yusif Nağıyev

Faiq Quliyev

Adil Baxşəliyev

Elman Ələkbərov

Rufulla Abdullayev

Rafael Daşdəmirov

İsfəndiyar Ələkbərov

Gülnaz Dadaşova

Firdovsi İbrahimov

İbrahim İsayev

Fərid Əliyev

Ruslan Nəcəfov

Elnur Isayev

Fuad Səmədov

 

Klinik Halların Dəyərləndirmə Komitəsi:

İsax Mustafayev

Rəhimə Qabulova

Azər Məlikov

Oqtay Musayev

Fuad Səmədov

Elnur Isayev

 

Klinik Halları Dəyərləndirən Münsiflər Heyəti:

İsax Mustafayev

Tofiq Cahangirov

Fuad Səmədov

Elnur İsayev

Tahir Əhmədov

 

Abstraktları Dəyərləndirmə Komitəsi:

Kəmalə Zahidova

Sona Qəhrəmanova

Murad Baxşıyev

Azər Məlikov

Samir Mehdiyev

Ruslan Nəcəfov

Rasim Cəfərov

Təranə Cavadova

Oqtay Musayev

 

Qonaq iştirakçılar

Vedat Aytekin: Türkiyə Kardioloji Dərnəyinin gələcək Prezidenti / İstanbul Amerikan Hospital və Koç UniversitetiHospitalı – Kardioloji Bölümün rəhbəri

Zviad Kipiani: Gürcüstan Kardioloji Dərnəyinin Prezidenti / Tbilisi “New Hospitals” – kardioloji şöbənin rəhbəri

Mehdi Zoghi: Türkiyə Kardiovaskulyar Akademiya Cəmiyyəti- Məsul Katib / İzmir, Ege Universiteti,Kardiologiya

Mehman Mamedov: RusiyaKardioProqressFondununVitse-Prezidenti/ Moskva, Tibbi-ProfilaktikaMərkəzi

Athanasios J.: ManolisAfinanın "Asklepeion" Xəstəxanası Kardiologiya şöbəsinin müdiri. 

Fomin İ.V. Nijni Novqorod dövlət Tibb Akademiyasının Daxili   Xəstəliklər kafedrasının professoru, Russiya Ürək Çatışmazlığının mütəxəssislərin cəmiyyətinin katibi

 

Ümumi məlumat

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin  IX Milli Konqresi   onlayn formatda keçiriləcək

Davamlı Tibb Təhsili (DTT) balı

 Konqres Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən DTT    --  balla qiymətləndiriləcəkdir

Konqresin   dili

Konqresin dili – Azərbaycan dilidir

I GÜN - 19.12.2020

Qeydiyyat  18.12.2020 – 20.12.2020

Açılış- 9.45 - 10.00

 

I. ÜİX : Kəskin və xronik koronar sindromlar

Sədrlər: Elman Ələkbərov,Elnur İsayev, Saleh Hüseynov

10.00–10.15

Kəskin koronar sindrom zamanı hipolipidemik terapiya –  Abbasəli Abbasəliyev

10.15–10.30

MİNOCA – müasir yanaşma – Firdovsi Ibrahimov

10.30–10.45

Xronik koronar sindrom və qulaqcıq fibrillyasiyası  - Natavan ismayilova

10.45–11.00         

Xroniki koronar sindromlu xəstələrdə stenokardiyanın müalicəsini yaxşılaşdırmaq üçün imkanlar: zəng kimin üçün çalır!  – Mehdi Zoghi

11.00–11.15

Müzakirə

                           

 

 

 

  

II.STQOMİ 2020rəhbər tövsiyəsi

Sədrlər: Faiq Quliyev,Rasim Cəfərov,  Tofiq Sadıqov, Nizami Nəcəfov    

11.30-11.45

Diaqnostikada yeniliklər  - Mehman Ağamalıyev

11.45-12.00

Konservativ müalicə - Vəsadət Əzizov

12.00–12.15

İnvaziv müalicə - Ülvi Mirzoyev

12.15–12.30

Antrombositar və antikoaqulyant terapiyada yeniliklər  - Aysel İslamlı

12.30–12.45

Müzakirə

 

III. Arterial Hipertenziya

Sədrlər: Murad Baxşıyev,Yusif Nağıyev,Zaur Musayev, Nürəddin Əhədov

 

13.00–13.15

Çətin idarə olunan hipertenziya –İsax Mustafayev

13.15–13.30

b-blokatorlar və penil hemodinamika – Gülnarə Nurməmmədova

13.30–13.45

Şəkərli diabet zamanı arterial hipertenziyanın idarə olunması. – Nərgiz Hüseynova

13.45–14.00

Hipertenziyada  hipolipidemik terapiya: Kimə? Nə zaman ? Və necə ? –Rafiq Yusifli

14.00–14.15

Müzakirə

 

14.15 – 15.00  Nahar fasiləsi

 

IV.Ürək çatışmalzığı

Sədrlər: Rafael Daşdəmirov, Yasmin Rüstəmova

15.00–15.15

Atım fraksiyası qorunmuş ürək çatışmazlığı – yeniliklər və perspektivlər –Tofiq Cahangirov

15.15–15.30

Atım fraksiyası azalmış ürək çatışmazlığı – yeni tədqiqatlar – Gülnaz  Dadaşova

15.30–15.45

Antidiabetik dərmanlar  və Ürək çatışmazlığı – Kəmalə Zahidova

15.45–16.00

Ürək çatışmazlığına dair tövsiyələrdə təzadlı məqamlar – Üzeyir Rəhimov

16.00–16.15

Müzakirə

 

 

 

 

 

 

V. Milli tədqiqatların nəticələri

Sədrlər: Adil Baxşəliyev, Yaqib Qurbanov, Ariz Xəlilov,

16.30–16.40

Disfunksiyalı miokardın diaqnostik problemləri və onların həlli yolları – Yasmin Rüstəmova

16.40–16.50

Azərbaycanda hipertenziv xəstələrdə dislipidemiyanın rastgəlməsı və ona nəzarət - Ruslan Nəcəfov

16.50 -17.00

Karbohidrat mübadiləsi pozulmayan və prediabet olan şəxslərdə qlikohemoqlobin və qlükoza-tolerantlıq testinin göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqə - Sədaqət Sultanova

17.00–17.10

Qulaqcıq fibrilyasiyası və komorbidlik – Leyla Abbasova

17.10-17.20

Şəkərli diabet tip 2 xəstələrdə mikro- və makroangiopatiyanın klinik və epidemioloji xüsusiyyətləri – Samir Mehdiyev

 17.20 – 17.30

Xronikürək çatışmazlığı xəstələrində sol mədəcik miokardın diastolik funksiya parametrlərinə sakubitril/valsartanın təsiri – Mehriban İsgəndər

 17.30 – 17.40

Uzunmüddətli fibrat müalicəsi alan hipertrigliseridemiyalı xəstələrdə kumulyativ non - HDL xolesterol yükü: Bir lipid klinik kohortunun real həyat göstəriciləri - Şəfa Şahbazova

17.40 – 17.50

 

 

V.  2020 Atrial fibrillayasiyaya dair rəhbər tövsiyələr

Sədrlər:    Rufulla Abdullayev, Sevinc Nəcəfova,

18.00–18.15

AF-nin idarə olunmasındaki  yeniliklər – İsmayıl Göyüşov

18.15–18.30

Ritm və ürək döyünməsinə nəzarətdə yeniliklər  - Günay Rəhimova

18.30-18.45

Müasir antikoaqulyant terapyiası – Oqtay Musayev

18.45–19.00

İnvaziv yanaşmada yeniliklər – Fərid Əliyev

 19.00-19.15

Müzakirə

 

BİRİNCİ GÜNÜN YEKUNU

 

 

 

II GÜN - 20.12.2020

VI. Qarışıq

Sədrlər:     Fuad Abdullayev, Tahir Əhmədov, Cəlal İsayev

10.00–10.15

Trikuspid qapaq çatışmazlığına yanaşma - Fuad Səmədov

10.15–10.30

COVİD-19 və kardiovaskulyar patologiya - Elnur Azadxanov

10.30–10.45

RAAS blokatorları və COVİD-19 - Sona Qəhrəmanova

10.45–11.00         

Autoloq perikardla aortal qapağın rekonstruksiyası (Ozaki əməliyyatı) – Mərkəzi Klinika təcrübəsi Kamran Musayev

11.00–11.15

Müzakirə

                           

VII. ESC 2020 rəhbər tövsiyələr:  Böyüklərdə anadangəlmə ürəkqüsurları

Sədrlər:     İbrahim İsayev, Fazil Abbasov, Vüqar Qapaqov    

 11.30-11.45

Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsuru xronik vəziyyət kimi: həyatboyu kontinuum  - Cəmil Babayev

 

 11.45-12.00

Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsurlarının idarə etməsində səhvlərdən qorunma - Ramil Əliyev

 12.00–12.15

Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsurlarında aritmiyaların  müalicəsində yeniliklər - Aytən Hacılı

 12.15–12.30

Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsurlarına görə müdaxilələrdə yenilikər - Saleh Hüseynov

 12.30–12.45

Müzakirə

 

Satellit simpozium - NOVARTIS

 

11.30 – 12.30:

 

Həssas kateqoriyalı XÜÇ xəstələrin müalicəsi: Yuperio ilə erkən başlanğıc və  istifadəsinin praktik aspektləri, COVID-19.

Fomin İ.V.

 

 

VIII. Kardiovaskulyar patologiyada komorbidlik

Sədrlər: İsfəndiyar İsmayılov,Rza Səmədov, Şahin Xəlilov, Təranə  Cavadova

13.00–13.15

Kardiovaskulyar patologiyada iltihabəlehinə müalicənin yeri – Vüqar Abbasov

13.15–13.30

İrsi hiperxolesterinemiya – kardioloqun baxışı- Azər Məlikov

13.30–13.45

İrsi hiperxolesterinemiya – cərrahın baxışı – Rəşad Mahmudov

13.45–14.00

AÜQ və hamiləlik – Pərviz Niftiyev

14.00–14.15

Müzakirə

 

14.15 – 15.00  Nahar fasiləsi

 

Satellit simpozium Berlin-Chemie

15.00-16.00

Son nəşr olunan tövsiyyələrə əsasən arterial hipertenziyanın müalicəsində b-blokerlərin mövqeyi - Athanasios J. Manolis

 

IX. ESC 2020 İdman Kardiologiyasıvə Kardiovaskulyar reabilitasiyasına dair rəhbər tövsiyələri

Sədrlər:Elman Ələkbərov,NazimAbdullayev, Akif Quliyev

15.00–15.15

Fiziki yük intensivliyinin müəyyənləşdirilməsi və onun fərdiləşdirmə prinsipləri – Ülkər Məmmədli

15.15–15.30

Xronik ürək çatışmazlığının fiziki aktivliyin optimallaşdırılması - Rəhimə Qabulova

15.30-15.45

Aritmiyalı şəxslərə  idmanla məşğul olmaq olarmı? – Aynur Rzayeva

15.45–16.00

Kardiomiopatiyalar və fiziki yüklənmə- Rüfət Zeynalov

16.00–16.15

Müzakirə

  

Klinik Hal Yarışması

Əli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş gənc kardioloqlar arasında klinik hal yarışması:

Münsiflər heyəti:   İsax Mustafayev, Tofiq Cahangirov, Tahir Əhmədov, Fuad Səmədov, Elnur İsayev

 16.30–16.45

Klinik hal 1

16.45-17.00

Klinik hal 2

17.00–17.15

Klinik hal 3

17.15–17.30

Klinik hal 4

 17.30- 17.45

Klinik hal 5

 17.45 – 18.00

Xülasə və qalibin elan edilməsi

 

V. Profilaktik Kardiologiya

Sədrlər:    Qelfqat Evqeniy, Cəmilə Behbudova, Aydın Zeynalov

 18.00–18.15

ÜİX risk amillərinə əsaslanan populyasiyaya əsaslı korreksiyası -Mehman Məmmədov

 18.15–18.30

Risk səviyyəsindən asılı olaraq gənc və yaşlılarda kardiovaskulyar xəstəliklərinin  birincili profilkastikası- Şahanə Ələsgərli

 18.30-18.45

Kanser terapiyası:  Kardiotoksikliyin profilaktikası – Törə Sadıqova

 18.45–19.00

Ürək xəstəliklərində sağlam qidalanma – Əfruz Namazova

 19.00-19.15

Ürək xəstəliklərində fiziki aktivliyin rolu -Vüqar Gülüzadə

 

Azərbaycan Kardiologiya

Cəmiyyətinin Sədri:                                Prof. Isax Mustafayev 

M.Y.