Tədbirlər

Bakı şəhəri 29 yanvar 2014-cü il "Aritmiya" mövzusunda elmi konfrans

29.01.2014

Məruzəçilər::

  • T.e.n.Dr.Firdovsi İbrahimov
  • T.e.n.Dr.Fərid Əliyev
  • Dr.Fuad Səmədov