Tədbirlər

Bakı şəhəri 27 fevral 2014-cü il "Səyrici aritmiyanın diaqnostikası və idarə olunması, 2013 ESC rəhbər tövsiyələri" mövzusunda elmi konfrans

27.02.2014

Məruzəçilər::

  • T.e.n.Dr.Firdovsi İbrahimov
  • T.e.n.Dr.Fərid Əliyev
  • Dr.Fuad Səmədov