İDARƏ HEYYƏTİ

Fərid Əliyev Vyaçeslav Sədr

Dos. ATU(Tədris terapevtik klinika)

İsax Mustafayev İsmayıl Müavin

Prof. ADHTİ

Tofiq Cahangirov Şahmur Müavin

Tibb.e.d. Kardiologiya İnstitutu

Elman Ələkbərov Zaur Müavin

Tibb.e.d. Kardiologiya İnstitutu

Faiq Quliyev Əlimuxtar Üzv

Prof. Baş Kardioloq.3-lixəst.Sabunçu

Firdovsi İbrahimov Nəbi Üzv

Tibb.e.n. MKX

Adil Baxşəliyev Baxşəli Üzv

Prof. ETKİ-nun Direktoru

İsfəndiyar Ələkbərov İbadoviç Üzv

Prof. Azərb.Elmi-Tədq.Tibbi Bərpa İn.

Rufulla Abdullayev Fətulla Üzv

Prof. ETKİ

Vəsadət Əzizov Əli Üzv

Prof. ATU

Ruslan Nəcəfov Nəcəf Üzv

Tibb.e.n. ETKİ

Rafail Daşdəmirov Lətif Üzv

T.e.d. ETKİ

Kəmalə Zahidova Xalid Üzv

Dos. ADHTİ(Sabunçu xəstəxanası)

Zaur Musayev Musa Üzv

Dos. Səh.Naz.ETTr.vəOr.İn.şöb.müd.

Elnur İsayev İbrahim Məsul Katib

Tibb.f.d. ATU(Tədris terapev.klinika)

Azər Məlikov Əvəzağa Üzv

T.f.d. Avrasiya Hospital

Elnur Azadxanov Ramazan Üzv

Dr. Cəlilabad Regional Diaqnos.Mərk

Tahir Əhmədov Məhəmməd Üzv

Dr. Tusi klinikası