İDARƏ HEYYƏTİ

Tofiq Cahangirov Şahmur Sədr

Prof. Kardiologiya İnstitutu

İsax Mustafayev İsmayıl Müavin

Prof. ADHTİ

Elman Ələkbərov Zaur Müavin

Tibb.e.d. Kardiologiya İnstitutu

Ruslan Nəcəfov Nəcəf Məsul Katib

Tibb.e.n. ETKİ

Fərid Əliyev Vyaçeslav Üzv

Dos. ATU(Tədris terapevtik klinika)

Faiq Quliyev Əlimuxtar Üzv

Prof. Baş Kardioloq.3-lixəst.Sabunçu

Firdovsi İbrahimov Nəbi Üzv

Tibb.e.n. MKX

Adil Baxşəliyev Baxşəli Üzv

Prof. ETKİ-nun Direktoru

İsfəndiyar Ələkbərov İbad Üzv

Prof. Azərb.Elmi-Tədq.Tibbi Bərpa İn.

Rufulla Abdullayev Fətulla Üzv

Prof. ETKİ

Vəsadət Əzizov Əli Üzv

Prof. ATU

Rafail Daşdəmirov Lətif Üzv

T.e.d. ETKİ

Kəmalə Zahidova Xalid Üzv

Dos. ADHTİ(Sabunçu xəstəxanası)

Zaur Musayev Musa Üzv

Dos. Səh.Naz.ETTr.vəOr.İn.şöb.müd.

Elnur İsayev İbrahim Üzv

Tibb.f.d. ATU(Tədris terapev.klinika)

Azər Məlikov Əvəzağa Üzv

T.f.d. Avrasiya Hospital

Elnur Azadxanov Ramazan Üzv

Dr. Cəlilabad Regional Diaqnos.Mərk

Tahir Əhmədov Məhəmməd Üzv

Dr. Tusi klinikası