XƏBƏRLƏR

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, 02.05.2018-ci il tarixindən Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Exo-kurs başlamışdır. Kurs ATU-nun Tədris-Terapevtik Klinikasında keçirilir.

05.05.2018

Hörmətli həmkarlar !

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, 02.05.2018-ci il tarixindən Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Exo-kurs başlamışdır. Kurs ATU-nun Tədris-Terapevtik Klinikasında keçirilir.

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri professor Tofiq Cahangirov çıxışında yaradılan şəraitə görə ATU-nun rektoru professor Gəray Gəraybəyliyə, Tədris Terapevtik Klinikanın direktoru professor Hüseyn Kabulova öz təşəkkürünü bildirmiş , müdavimlərə isə uğurlar arzulamışdır.

30 nəfərdən ibarət olan I qrupun Exo-kursunun 02.05.18-

11.06.18 tarixində ATU-nunTədris-Terapevtik klinikasında keçirilməsi nəzərdə tutulur.

2-ci qrupun kursunun keçirilməsi isə 2018-ci ilin sentyabr - oktyabr aylarında planlaşdırılır.