Tədbirlər

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin VIII milli kongresi çərçivəsində keçirilən “Əli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş gənc kardioloqlar arasında klinik hal yarışmasında” şifahi təqdimat üçün seçilən kliniki hallar.

29.11.2019

1. Birincili karnitin çatışmazlığına bağlı genişlənmiş kardiomiopatiya.

Müəllif:Nigar Babazadə

 

2. Hipereozinofiliya sindromu.                

Müəllif: Aynur İsmayılova  

 

3. Sağ Valsalva sinusundan çıxan tək çıxışlı koronar arteriya və  Sol dolanan arteriyanın interarteriyal gedişatı.

Müəllif:Natəvan Tağızadə

 

4. Miokard tutulumu olan Timoma.

Müəllif: Elvira Babaşova

 

5. Nadir rastlanan MİNOCA tipi: Koronar yavaş axın səbəbli MİNOCA.

Müəllif: Gülay Məmmədova