Əsas səhifə Prezentasiyalar

Prezentasiyalar

AF zamanı farmakoloji və qeyri farmakoloji ritm kontrolu və ablasiya texnikaları-Serkan Çay

İdmançılarda qulaqcıq fibrilyasiyası- Rəhimə Qabulova

Ahil və Komorbid Xəstələrdə AF-Aysel İslamlı

ANTİKOAQULYANT ALAN AF XƏSTƏLƏRİNDƏ QANAMANIN İDARƏ EDİLMƏSİ-Üzeyir Rəhimov

Postoperativ qulaqcıq fibrilyasiyası-Emin Kərimli

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu-Emin Kərimli

Liporotein (a): Aterosklerozda rolü, Tanı ve Tedavi hedefi kim?- Öner Özdoğan

Kardiyovasküler risk tayininde HDL- Barış güngör

HDL-fizioloji rolu və metabolizmi. HDL mutasiyaları.-Pərviz Cəfərov

Digər nadir genetik lipid pozğunluqları ilə qısa tanışlıq-Özcan Başaran

Yeni Antihiperlipidemik Tedavi Ajanları -Taylan Şahin

Diyabetik Dislipidemi-Taylan Şahin

Hipertrigliseridemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar- Servet Altay

Trigliseriddən zəngin lipoproteinlər-Aterosklerozda rolu. Hipertriqliseridemiyanın səbəbləri-Sara Bayramzadə

Statin Dözümsüzlüyü. LDL hədəfinə çatıla bilmədikdə nələrə diqqət olunmalıdır? -Elnur İsayev

Birincili və ikincili profilaktikada əsas statin tədqiqatları bizə nə deyir ?- Aysel İslamlı

STATINLƏRƏ MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ -Fərid Əliyev

ApoB tərkibli lipoproteinlər - rolu, metabolizmi, tənzimlənməsi - Özcan Başaran

Kəskin pulmonar tromboemboliya -Fuad Səmədov

Antitrombositar/antikoaqulyant qəbul edən pasientlərdə qanaxmalara yanaşma-Oqtay Musayev

Gündəlik Praktikamızda Pocus istifadəsi -Nərminə Əzizova

Kəskin taxiaritmiyalara yanaşma- Fərid Əliyev

STEMI-ST Elevasiyalı Miokard İnfarktı- Ülvi Mirzoyev

Kardiyak Tamponada-Firdovsi İbrahimov

Kardioqen Şoklarda ECMO-Məmmədov Xəyal

KƏSKİN KORONAR SİNDROM. MÜASİR YANAŞMA, ÖLKƏMİZDƏKİ ÇATIŞMAZLIQLAR- Abbasəliyev A.

Təcili Yardımda ürək çatışmazlıqlı xəstəyə yanaşma alqoritmi- Yasmin Rüstəmova

Ürək-damar sisteminə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə- İsmayıl Əfəndiyev

Hipertenziv kriz: Nələri yoxlayaq, Necə müalicə edək?-İsak Mustafayev

Təcili hallarda qarşılaşacağımız EKQ-lər.-Emin Kərimli, Aytən Hacılı

Ürək Komandasının qorxulu yuxusu – Kəskin Aort Disseksiyası. Aysel İslamlı

Hemodinamik qeyri-stabil pasientə yanaşma- Türkan Nəbiyeva

DÖŞ QƏFƏSİNDƏ AĞRI:İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Tofiq Sadıqov

Kardİak arrest. cpr. Nəticələri necə yaxşılaşdıra bilərik?

KƏSKİN DİSPNOE- İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Qalib Imanov

Şəkərli Diabet və Səyirici Aritmiya - Tofiq Sadıqov

Qulaqciq Fi̇bri̇lyasi̇yasi Və Onkoloji̇ Xəstəli̇klər - Sara Bayramzadə

Qulaqcıq fibrilyasıyası zamanı risk faktorları. Diyet və həyat tərzi - Nərmin Novruzova

Qulaqciq Fibrilyasiyasi və Revmatoloji xəstəliklər - Nərgiz Hüseynova

Qulaqcıq Fibrilyasiyası və Yuxu apnoesi - Həsən Həsənzadə

Uşaq və yeniyetmələrdə Atrial Fibrilyasiya - Vəli Behbudov

İdmançılarda Qulaqcıq Səyri̇məsi̇ - Rəhimə Qabulova

Komorbid və çox yaşlı xəstələrdə qulaqcıq fibrilyasiyası - Oqtay Musayev

Hamiləlikdə Qulaqcıqların fibrilyasiyası - Elnur İsayev

Anti̇koaqulyant Alan Af Xəstələri̇ndə Qanamanin İdarə Edi̇lməsi̇ - Üzeyir Rəhimov

AF ve İnsult - Nərgiz Ağayeva

(NOAC) Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Ürək Çatışmazlığında Atriyal Fibrilyasiyanın Idarə Edilməsi - Fərid Əliyev

Qulaqcıq Fibrilyasiyası və Ürək Çatışmazlığı - Aysel İslamlı

Atri̇yal Fi̇bri̇lasyon Ablasyonu Pulmoner Ven İzolasyonu Genel Prensi̇pler - Kutay Vurgun

Cryoballoon Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı RF ablasiya texnikaları - Fethi Kılıçaslan

Qulakcig Fibrilyasiyasi Zamani Cerrahi Ve Hibrid Ablasya Proseduru - Serkan Çelik

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı farmakoloji və qeyri-farmakoloji ritm kontrolu - Sevinc Əliyeva

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu - Emin Karimli

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı ritm yoxsa sürət kontrolu? Hansı daha üstündür ? Aytən Hacılı

Yeni Başlayan Atriyal Fibrilasyonda Erken Ritm Tedavisi: Kime yapılmalıdır? - Kutay Vurgun

LAAO: do we miss too much? - Akmal Yakubov - UZBEKISTAN

Revmatolojik Xəstəliklərdə Kardiovaskulyar risk faktoru - Nərgiz Hüseynova

Yeni oral antikoagulantlar arasında seçim etməyə ehtiyac varmı? - Sona Qəhrəmanova

Son mərhələ ÜÇ xəstələrində qərar qəbul etmədə kardiyak görüntünün rolu - Ali Nazmi Çalık

Kardi̇ak Fi̇brozun di̇aqnosti̇k və proqnosti̇k rolu - Cəmil Babayev

Updated treatment principles of post-acute Covid-19 myocarditis - Alexey S. Lishuta

Ürək çatışmazlığı xəstələrində sidikqovucuların rasional istifadəsi - Rasim Cəfərov

Antitrombositar Dərmanların Seçimi - Tofiq Sadıqov

AF: what is the technology and we do properly? - Jamshid Sodikov

Ürək amiloidozunun diaqnozu və müalicəsi üçün yenilənmiş tövsiyələr - Alfia Yusupova

Kardi̇ak Kütlələri̇n Di̇aqnosti̇kasi - Xatirə Abduləlimova

Hipertrofik kardiomiopatiyanın müalicəsində yeniliklər - Tofiq Cahangirov

Aşağı HDL səviyyəsi - müalicə tələb edirmi? - Rafiq Yusifli

Eplerenon: ürək çatışmazlığının müalicəsində uğurlu vasitə - İsax Mustafayev

Atrial Fibrillation: What we are treating? - Abai Turdubaev

İnfeksion endokardit diaqnostika və müalicəsində yeniliklər - Mehman Ağamalıyev

ARCAPA - Fidan Süleymanlı

QİDA BORUSUNUN HEMATOMASI - Türkan Ağalıyeva

Rezistent arterial hipertenziya - Aysel Təhməzova

ESC/ERS 2022 Guidelines for Pulmonary Hypertension - Aysel İslamlı

Arterial Hipertoniyanın Müalicəsində Fərdi Yanaşma - Enver Atalar

Trikuspid çatışmazlığı - təqib yoxsa müdaxilə - Bülent Mutlu

Dejeneratif Mitral Stenoza Yaklaşım - Engin Bozkurt

Importance of early myocardial revascularization in STEMI patients - Elnur İsayev

Fiziki Yükə Arterial Təzyiq Reaksiyası - Enver Atalar

İzole Diyastolik Hipertansiyon - Fatih Sinan Ertaş

Qapaq xəstəliklərində pulmonar hipertenziya - Fuad Səmədov

Arterial hipertenziyanın müalicəsində yeniliklər - İsax Mustafayev

Lipid Düşürücü tedavide yeni dönem: Inclisiran - Lale Tokgozoglu

Arterial hipertenziya – Hədəf organ zədəsini necə dəyərləndirək? - Mehman Məmmədov

Normal koronar qan dövranı və sol mədəcik trombu - Rühəngiz Hüseynova

XI Milli Konqres Açılış Nitqi - Üzeyir Rəhimov

Stent - Save a life! Initiative The Indian Experience - Thomas Alexander

Stent - Save A Life - Ulvi Mirzoyev

Prinsmetal stenokardiya - Ülviyyə Namazova

2022 ESC Guidelines on cardio-oncology - Yasmin Rustamova

Gənc HQ-da arterial hipertenziyanın yayılması və sortilin dəyərlərinin xəstəliyi - İlahə Ağayeva

ÜİX və AH i̇lə yanaşi hi̇poti̇reoz olan qadinlarda Li̇pi̇d profi̇li̇ni̇n aspektləri̇ - İradə Əfəndiyeva

TKA pasiyentlərin ikincili profilaktikası:məqsədlərimizdən nə qədər uzağıq?-Rəhimə Qəbulova

Revaskularizasiya mümkün olmayan və RS pasientlərin idarə olunması - Kəmalə Zahidova

Preklinik Aterosklerozun axina bağli D göstəri̇ci̇ləri̇ i̇lə qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ - Ruslan Nəcəfov

XKS-də xəstəliyin ağırılıq dərəcəsi ilə qanda endotelin-1-in səviyyəsi- Aytən Quliyeva

Təkrarlanan koronar hadisələrin idarə olunması - Elman Ələkbərov

XBÇ xəstələrində KAX - revaskularizasiya prinsipləri - Cengiz Şabanoğlu

İşemik kardiomiopatiyada cavablandırılmayan suallar - Mehdiyev Samir

ESC Rəhbər tövsiyəsi işığında Kardiogen Şok - Gökhan Alıcı

Müasir Preventiv Kardiologiyanın son nailiyyətləri - Rəhimə Qabulova

Işemik insult keçirmiş xəstədə nələrə diqqət etməliyik? Azər Məlikov

Anadangəlmə ürək qüsuru olan böyüklərdə nələrə diqqət etməliyik? - Qalib Imanov

CRT-yə cavab verməyən xəstələrdə nə etməliyik? - Yalchin Velibey

SGLT2 inhibitors In Cardiology - Sharif Kashani ( Iran)

ÜÇ diaqnoz və müalicə xətaları - Oqtay Musayev

×